top of page

Outreach & activering

Hier richten wij ons tot niet-beroepsactieve vrouwen. Denk je eraan om stappen te zetten naar werk, maar heb je nog veel vragen daarover, dan ben je heel welkom op één van onze groepswerkingen.

 

In Kunst-Werk wonen deelnemers creatieve workshops bij waarin zelfzorg en sociale vaardigheden met potlood en penseel vorm krijgen. In Cook to Connect komen ze daarvoor samen rond het fornuis of in een uitstap naar een lokale markt. In Digi-Werk zitten we samen rond ervaringen met de digitale kloof en hoe we die kunnen overbruggen.

 

De werking is in handen van trainers van vzw IN-Z, die in verschillende Limburgse gemeenten vrouwen bij elkaar brengt rond hun levensloop en de plaats die werk daarin kan innemen. Ze staan ook in voor de individuele begeleiding van elke deelnemer. Deelname is altijd vrijwillig, instappen kan op elk ogenblik.

bottom of page