Over ons

Vriendschap wil lokale ontmoeting en solidariteit tussen mensen bevorderen. Ze doet dat als open vriendengroep, met veel vrijwillige inzet en over de grenzen van inkomen en herkomst heen. De werking van Vriendschap situeert zich op het domein van armoedebestrijding, sociale cohesie en gemeenschapsvorming.

De algemene doelstelling van Vriendschap is om personen die zich maatschappelijk kwetsbaar weten te versterken in hun talenten, hun grote en kleine successen, hun vreugde en hun hoop. In de dagelijkse werking staat Vriendschap in voor een sociaal restaurant dat de sociale cohesie in de buurt stimuleert en een meubeldienst die materiële hulp biedt bij verhuis en tijdelijke opslag.

In november 2018 ging vzw Vriendschap een nauwe samenwerking aan met vzw IN-Z. Lees hier het artikel.

Vzw Vriendschap wil plaatselijk de solidariteit tussen mensen bevorderen over de grenzen van inkomen, sociale afkomst, godsdienst of nationaliteit heen.

Voor wie?

Vzw Vriendschap richt zich tot iedereen die een verbondenheid voelt met mensen die aan de rand van de samenleving leven.

 

Onze missie

Vzw Vriendschap wil maatschappelijk kwetsbare mensen versterken in hun talenten, hun grote en kleine successen, hun vreugde en hun hoop.

Wil jij ons helpen vzw Vriendschap te financieren?